Hazırladığım Tezler

Yüksek Lisans Tezim

Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli (Danışman: Prof. Dr. Hasan BACANLI)

Doktora Tezim

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyum Modeli: Yaşam Amaçları, Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Öznel İyi Oluş (Danışman: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY)