Kitaplar

A. Yazılan uluslararası ve ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. İlhan, T. (2011). Öğrenme stratejileri ve ilgili sınıflamalar (Editor: B. Oral). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

2. İlhan, T. (2012). Orta yetişkinlik döneminde psikososyal ve bilişsel gelişim (Editorler: H. Bacanlı ve Ş. Terzi). Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.

3. İlhan, T. (2013). Klasik (Tepkisel) koşullanma ve bitişiklik kuramları. (Editör: Ş. Terzi). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

4. İlhan, T. (2014). Bilişsel Psikoloji ve Öğretimi içinde Bilgiyi Geri Getirme Süreçleri (Çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

5. İlhan, T. (2014). Agricultural Extension and Consultancy: Personal Development (Volume 1), Motivation Techniques. AB Ulusal Ajans Yayınları.

6. İlhan, T. (2015). Öz-Belirleme Kuramı (Editör: Ş. Terzi). Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

B. Kitap Editörlükleri

1. İlhan, T. ve Cihan, H. (2017). Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma: Kuramlara ve Klinik Vaka Belgelendirmelerine Uygulamalı bir Yaklaşım (Yazar: Diane Gehart), Ankara Pegem akademi.

2. İlhan T., Yılmaz, F., Kılıçer, K., ve Şenocak, E. (2017). Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimi. Ankara: Türk Ulusal Ajans Yayınları (Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2015-1-TR01-KA04-022215 nolu Proje kapsamında)

C. Diğer Bilimsel Yayınlar

1. Yılmaz, F., İlhan, T., Kılıçer, K. ve Şenocak, E. (2017). Cezaevi Personeline Yönelik SWOT Analizi. Ankara: Türk Ulusal Ajans Yayınları (Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2015-1-TR01-KA04-022215 nolu Proje kapsamında)

2. Kılıçer, K., Şenocak, E., Yılmaz, F. ve İlhan, T. (2016). İnfaz ve Koruma Memurlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimine Yönelik İhtiyaç Analizi. Ankara: Türk Ulusal Ajans Yayınları (Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2015-1-TR01-KA04-022215 nolu Proje kapsamında)

3. Şenocak, E., Kılıçer, K., İlhan, T. ve Yılmaz, F. (2017). Nitelik Kataloğu: İnfaz Koruma Memurlarının Temel Yeterlikleri. Ankara: Türk Ulusal Ajans Yayınları (Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2015-1-TR01-KA04-022215 nolu Proje kapsamında)