Bitmiş Projeler

A.  Projeler

F1. Yardımcı Araştırmacı. Özbay, Y., Öğretir, A. D., İlhan, T. ve Erzen, H. G. (2009). 11– 14 Yaş özel sağlık bakım ihtiyacı olan çocuklar üzerinde yaşam kalitesini yükseltmeye dayalı disiplinler arası destek eğitiminin (DADE) etkililiğinin araştırılması (TUBİTAK tarafından desteklenen 15K152 nolu proje).

F2. Araştırmacı. Baytemir, K. ve İlhan, T. (2016). Ebeveyn sınav kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Amasya Üniversitesi (Amasya Üniversitesi tarafından desteklenen 15-056 Nolu BAP Araştırma Projesi).

F3. Yürütücü. İlhan, T., Erdem, A., Sarıkaya, Y., Erdem, Ş. ve Yöntem, M.K. (2016). Psikolojik Danışma Odalarının Düzenlenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından desteklenen 2015/18 Nolu BAP Araştırma Projesi).

F4. Yürütücü. Improving the professional competence and increasing the social development of prison staff (Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2015-1-TR01-KA04-022215 nolu Proje)

F5. Yürütücü. İlhan, T., Boyacı, M., Sarıkaya, Y. ve Aldemir, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Psikolojik Belirtiler ve Benliğin Ayrışması Açısından İncelenmesi. (Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından desteklenen 2017/33 BAP Araştırma Projesi).