Yönettiğim Doktora Tezleri

  1. Yusuf SARIKAYA. Süpervizör Rolleri, Tarzları ve Süpervizyon Terapötik İttifakının Psikolojik Danışma Öz Yeterliği ile İlişkisi.
  2. Mustafa Kemal YÖNTEM. Boşanma Göstergeleri Üzerinde Kök Ebeveynlik Stillerinin Yordayıcılığı
  3. Mehmet KANDEMİR. Psikolojik Danışmanlar Açısından Terapötik İttifakın İncelenmesi.
  4. Duygu UYAR. Çözüm Odaklı Yaklaşımın Depresif Bireylerin İntihar Olasılığı ve Sosyal İşlevsellik Düzeyine Etkisi (İkinci Danışman)