Makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. İlhan, T. (2012). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık: Cinsiyet rolleri ve bağlanma stillerinin yalnızlığı yordama güçleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2377- 2396. https://eric.ed.gov/?id=EJ1002853 2. İlhan, … Okumaya devam et Makaleler